Leśnictwo

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Leśnictwo

NL Plants dostarcza zarówno drzewa liściaste, jak i iglaste, przeznaczone na rynek europejski, uprawiane zgodnie z dyrektywami europejskimi i przepisami holenderskimi (holenderska Ustawa o materiale siewnym i roślinach).

Na otwartym terenie i w pojemniku

sadzonki leśne od małych do dużych

Nasze sadzonki leśne i krajobrazowe dostarczane są z gruntu i w kontenerach. Rośliny do nasadzeń leśnych i na potrzeby architektury krajobrazu uprawiane są zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach. W razie potrzeby posiadają niezbędne certyfikaty (dla holenderskich roślin rodzimych i roślin pochodzenia holenderskiego). Gama roślin leśnych i krajobrazowych obejmuje różne gatunki, takie jak: Prunus avium (czereśnia), alnus glutinosa (olcha czarna), betula pendula (brzoza brodawkowata) i Quercus Robur (dąb letni). Wszystkie dostępne w różnym wieku i rozmiarach.

sadzonki leśne od małych do dużych

NL Plants oferuje oba

Zrównoważony i jakościowy

Wszystkie dostarczane przez nas rośliny podlegają nadzorowi holenderskiego Urzędu ds. kontroli jakości w ogrodnictwie (NAKTuinbouw), który ocenia i sprawdza ich jakość oraz pochodzenie poprzez odpowiednie inspekcje. Oczywiście nasze rośliny hodowane są w sposób zrównoważony.

Zrównoważony i jakościowy
1 /