Duurzaam

Wij kweken de natuur van de toekomst

Duurzaam

NL Plants heeft een visie waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. NL Plants en Lodders Boomkwekerijen BV zijn dan ook voorloper op het gebied van duurzame productie. Niet voor niets was Lodders Boomkwekerijen de eerste boomkwekerij met teelt in de volle grond die het MPS Florimark Production Certificaat heeft behaald. Onze methode van kweken wordt jaarlijks beoordeel door MPS Sustainable Quality. NL Plants is als handelsbedrijf ook in bezit van het certficaat MPS bewijs duurzaamheid.

In goede harmonie

Milieubewust kweken

Als kweker in hart en nieren beseffen wij als geen ander het belang van planten op onze aarde. Het milieu is iets waar we zuinig op zijn. Duurzaam en milieubewust kweken kan alleen als dit in goede harmonie met het milieu gebeurt.

Dat planten bijdragen aan ons welzijn en een beter leefklimaat wordt bij het grote publiek steeds duidelijker. Denk hierbij aan het omzetten van CO2 in zuurstof (fotosynthese) en het filteren van de lucht door het binden van fijnstof.

Milieubewust kweken

Bodemstructuur

Onze duurzame teelt begint met het zorgen voor een goede bodemstructuur. Voor aanvang van iedere teelt wordt een structuurverbetering toegepast.

Het bodemleven wordt geactiveerd door toevoeging van compostthee en nuttige bodemorganismen. We streven ernaar in de bodem een natuurlijk evenwicht te creëren waardoor ziekten en plagen weinig kans krijgen.

Bodemstructuur

Voordelen duurzame teelt

Uit ervaring durven wij te stellen dat onze duurzame en milieubewuste teeltmethoden resulteren in:

  • weerbaarder gewas
  • meer groeikracht in het gewas
  • minder uitval
  • planten slaan beter aan na het planten
  • planten zijn beter bestand tegen extremen in het klimaat
  • minder snel tekorten aan nutriënten
  • minder afhankelijk van chemische middelen

 

Voordelen duurzame teelt

De zorg voor een schoner milieu laat een zo nauw met de natuur verbonden bedrijfstak als de boomkwekerij niet onberoerd. Sinds begin jaren 90 zijn wij actief bezig met diverse milieubewuste en duurzame technieken. Denk hier bij aan onkruidbestrijding, grondbewerking en bemesting. Door de vele ervaring die wij hierin op hebben gedaan zijn wij een toonaangevend bedrijf op het gebied van milieubewust kweken. Zie onderstaand een folder uit de oude doos over milieubewust boomkweken. 

Milieubewust boomkweken zit in onze roots